Po zadanym przez Federację pytaniu, resort rodziny rekomenduje by środki w wysokości 2% kosztów obsługi jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy zostały głównie przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenia np. w formie dodatków  i nagród dla pracowników bezpośrednio realizujących to zadanie. Ministerstwo zapowiada też szczegółową weryfikację wydatkowania kosztów obsługi. Stosowane wytyczne zostały przekazane do urzędów wojewódzkich, a za ich pośrednictwem także do gmin.

 Federacja od początku domagała się, by środki z budżetu państwa na obsługę zadania związanego z wypłatą świadczenia jednorazowego w wysokości 300 zł na osobę, zostały głównie przeznaczone dla pracowników realizujących to zadanie. Taka też informacja i pytanie zostało przekazane do MRiPS. W odpowiedzi – resort wydał ww. rekomendacje, której realizacja będzie też weryfikowana. Stwarza to realną szansę, by środki z obsługi trafiły do pracowników realizujących zadanie.

Przeczytaj pismo MRiPS   

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy