Jak ustaliśmy - Rozporządzenie Rady Ministrów, w zakresie w jakim pozwala zlecić realizację zadania związanego z wypłatą świadczenia z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy m.in. jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej, zostało w tym przedmiocie wydane bez odpowiedniej delegacji ustawowej. Okazuje się w konsekwencji, że takie powierzenie realizacji ww. zadania np. w drodze uchwały rady gminy lub zarządzenia wykracza z kolei poza spektrum działalności OPS lub CUS.      

 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z 22.03.2022 r. dopuszczono możliwość rozpatrywania wniosków o tzw. świadczenie 40 zł, przez jednostki organizacyjne gminy lub gminne osoby prawne. W praktyce – chodziło o powierzenie tego zadania ośrodkom pomocy społecznej lub centrom usług społecznych, o co zabiegał m.in. Związek Miast Polskich, a co spotkało się ze zdecydowanym sprzeciwem i oburzeniem środowisk pracowników pomocy społecznej. Rozporządzenie jednak wydano. Teraz jednak okazuje się, że powołany akt wykonawczy do ustawy z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (specustawa), wydany został w ww. zakresie bez tzw. delegacji ustawowej, a więc bez odpowiedniej regulacji ustawowej. Specustawa nie zawiera bowiem takiej normy ustawowej, co czyni rozporządzenie w tym przedmiocie obarczone wadą prawną.

Teoretycznie więc gminy, na podstawie normy ogólnej wynikającej np. z ustawy o samorządzie gminnym, mogłyby przewidzieć realizację nowych obowiązków na konkretną jednostkę organizacyjną, w tym OPS lub CUS. Część gmin, nie czekając na zmianę rozporządzenia, tak zresztą postąpiło. Większość jednak czekała i wywierała presję na zmianę Rozporządzenia Rady Ministrów w tym zakresie, zdając sobie sprawę, że przerzucenie tego zadania na gminne jednostki pomocy społecznej nie będzie mieściło się w zadaniach pomocy społecznej i powinnościach OPS-ów lub CUS określonych m.in. w art. 2 ust. 1 i art. 110 ustawy o pomocy społecznej. Nowe zadanie, nie związane jest bowiem z umożliwieniem osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wykracza zatem ewidentnie poza podstawowe spektrum działalności tych ośrodków.

Federacja dysponując stosowną opinią prawną w tym zakresie jest gotowa udostępnić ją pracownikom pomocy społecznej, którzy podejmują działania, by nie realizować ww. zadania. W tym celu należy do nas napisać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wskazując swoje imię i nazwisko, jednostkę oraz pełnioną funkcję oraz krótkie uzasadnienie dla pozyskania opinii.       

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy