Federacja przedłożyła uwagi do ministerialnego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny. Kluczowy sprzeciw naszej organizacji budzi projektowany zapis pozbawiający części pracowników socjalnych z wyższym wykształceniem prawa do bezpośredniego przystąpienia do szkolenia II stopnia specjalizacji z pominięciem szkolenia I stopnia specjalizacji zawodowej. Całość naszego wystąpienia w dalszej części artykułu.  

 

Przeczytaj stanowisko i uwagi Federacji w/s rozporządzenia 

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy