Federacja, powołała w swoich strukturach stały zespół, który zajmie się zintensyfikowaniem działań na rzecz poprawy warunków pracy i wzrostu wynagrodzeń z domach pomocy społecznej. Nie czekając na pierwsze efekty prac, nasze federacyjne związki w DPS-ach, już teraz zabiegają o niezbędne zmiany. Sama Federacja złożyła uwagi do projektu ustawy o pomocy społecznej, w którym przewidziano możliwość prowadzenia przez dom działalności leczniczej. O naszych inicjatywach w tym zakresie przeczytasz w dalszej części artykułu.

Federacyjne uwagi do nowelizacji ustawy o pomocy społecznej

W związku z procedowanym projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o działalności leczniczej, w którym założono, że dom pomocy społecznej będzie mógł prowadzić działalność leczniczą, a więc uregulowany zostanie pośrednio status pielęgniarek w tych domach – PFZPSiPS przedłożyła własne uwagi do dokumentu. Domagamy się m.in. by środki finansowe zaoszczędzone z przejścia etatów pracowników medycznych w DPS-ach pod NFZ, przeznaczone zostały w całości na wynagrodzenia pozostałych pracowników. Proponujemy również rozszerzenie katalogu pracowników medycznych, których dotyczyć będzie ww. zmiana, nie tylko o pielęgniarki, ale także o fizjoterapeutów, psychologów oraz opiekunów medycznych.

Przeczytaj opinię Federacji.

Wspólny apel związkowców

Nasza zakładowa organizacja związkowa działająca przy DPS-ie w Raciborzu stała się sygnatariuszem listu otwartego do Minister Finansów, w którym wspólnie z innymi związkami zawodowymi, domaga się zmian dla grupy zawodowej opiekunów. Dodatkowo przedstawiciele ww. organizacji związkowych w dniu 25.07.2022 r. spotkali się w tej sprawie z Senator RP – Panią Ewą Gawędą.

Przeczytaj list otwarty

Głos pracowników DPS-ów wybrzmiewa podczas protestów

Z kolei członkowie naszej zakładowej organizacji związkowej działającej w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie, wzięli udział w manifestacji, która odbyła się we Wrocławiu. Głos naszych reprezentantów wybrzmiał doniośle nie tylko poprzez hasła na transparentach i plakatach, ale także podczas przemówienia przewodniczącego ZZPPS – kol. Krzysztofa Sztochela. Zachęcamy do wysłuchania ww. wystąpienia. 

 

 

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy