W dniu 07.01.2016 r., na który to dzień zapowiedziano kluczowe rozmowy dla rozwiązania sporów zbiorowych w GOPS w Wierzbicy, tuż przed ich rozpoczęciem wręczono stronie związkowej zawiadomienia o zamiarze rozwiązania umów o pracę z częścią strajkujących i w trybie dyscyplinarnym.

W zagrożeniu rozwiązania umów o pracę, pracodawca chciał negocjować m.in. podwyżki dla strajkujących, których - jak zapowiedział - zamierza zwolnić ! Wcześniej tj. w trakcie nadzwyczajnej sesji rady gminy poświęconej strajkowi w Wierzbicy, mogliśmy być świadkami rozmów prowadzonych w atmosferze równie sprzyjającej dialogowi.

Na sesję rady gminy, "spontanicznie" pojawiły się osoby korzystające z pomocy GOPS, oczywiście te które już w przeszłości składały skargi na jego działalność, widzieliśmy również pytania czytane z kartki, na które "spontanicznie" odpowiadał kierownik GOPS, a także rozbawienie "słynnej" sekretarz gminy, gdy przedstawiciel Federacji mówił o zagrożeniu zaostrzenia strajku (obejrzyj poniżej).

W tym swoistym "teatrze", który postanowiono zafundować strajkującym pracownikom po 9 dniach strajku - nie miały się szansy przebić zarówno argumenty dotyczące gotowości zawarcia kompromisu przez strajkujące, argumenty prawne dot. legalności strajku, wyboru społecznej inspekcji pracy, a także ram prawnych dla udzielanej pomocy. 

Po wczorajszym dniu nie ulega więc wątpliwości, co pracodawca potwierdził, że rozwiązanie umów o pracę ze strajkującymi wydaje się tylko kwestią czasu. Kierownik GOPS w Wierzbicy, która wcześniej w równej "sławie" piastowała swoją funkcję w MOPS w Radomiu - nie widzi wiec potrzeby czekać na orzeczenie prokuratury lub sądu w sprawie legalności strajku. Można tylko domniemać, iż Pani Halina Janiszek, mająca bogate doświadczenie w kierowaniu jednostką pomocy społecznej i taką też wiedzę prawną, domyśla się rozstrzygnięcia w tym przedmiocie działając z takim pośpiechem.

W tych okolicznościach - organizacja związkowa z Wierzbicy - kontynuując akcję strajkową, podjęła kolejne działania, mające przywrócić przestrzeganie prawa i zasad społeczeństwa obywatelskiego w Wierzbicy. O sytuacji będziemy informować na bieżąco.    

O strajku posłuchasz też w serwisie Radia dla Ciebie

 

Reakcja sekretarz gminy Wierzbica na zapowiedź możliwości zaostrzenia strajku

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy