W imieniu strajkujących koleżanek w GOPS w Wierzbicy zwracamy się do środowiska pracowników socjalnych, asystentów rodziny, pozostałych pracowników pomocy społecznej oraz tych, którzy z pomocą są związani o wsparcie dla ich działań.

Przypominamy, iż od 29.12.2015 r. wobec braku jakiegokolwiek dialogu z pracującymi, a także w atmosferze szykan i gróźb zwolnienia - pracownicy GOPS podjęli dramatyczną decyzję o rozpoczęciu strajku, licząc że doprowadzi to przynajmniej do rozmów z pracodawcą. I do rozmów doszło w dniu 07.01.2015 r., jednak zamiast woli kompromisu i zapobieżenia dalszej eskalacji sporu - strajkujące otrzymały zapowiedź zwolnienia.

Z sytuacją w Wierzbicy można zapoznać się na naszej stronie artykuł 1 artykuł 2

Oprócz działań, które podjęliśmy i które mamy nadzieję okażą się skuteczną formą pomocy dla  strajkujących, uważamy za ważne i wspierające solidarne wyrażenie naszego stanowiska wobec zachowania osób odpowiedzialnych.

Zwracamy się więc z prośbą o podpisanie petycji w obronie pracowników GOPS w Wierzbicy. Wystarczą trzy krótkie kroki: wejście na podaną stronę, wpisanie swojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail oraz zaakceptowanie petycji i jej potwierdzenie w skrzynce poczty e-mail.

Petycja dostępna jest pod tym adresem

Prosimy o jej udostępnianie na własnych stronach i profilach.

Jednocześnie dziękujemy za wszelkie wyrazy solidarności i poparcia, które płyną od osób indywidualnych oraz organizacji m.in. Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych (Łódź), Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Regionu Mazowieckiego, NSZZ "Solidarność" (komisje zakładowe), Alternatywy Socjalistycznej (pomysłodawca petycji) i wielu innych. W imieniu strajkujących wyrażamy wdzięczność za wsparcie, które teraz jest naprawdę potrzebne.    

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy