Wobec działań polegających w naszej ocenie na zastraszaniu pracowników legalnie strajkujących w GOPS w Wierzbicy, utrudnianiu działalności związkowej, zapowiedziach zwolnienia pracowników prowadzących prawny spór zbiorowy, a także wobec braku poszanowania elementarnych zasad dialogu z pracującymi - PFZPSiPS zdecydowała o wszczęciu na poziomie ogólnopolskim sporu zbiorowego z kierownikiem GOPS w Wierzbicy - Panią Haliną Janiszek. Dodatkowo, po konsultacjach - złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. 

W ostatnim okresie byliśmy świadkami, nie mających swojego analogicznego przykładu w Polsce - skumulowanych zachowań polegających na ignorowaniu powszechnie obowiązującego prawa pracy, prawa związkowego oraz prawa dotyczącego społecznej inspekcji pracy. Strajkujący pracownicy GOPS w Wierzbicy, gotowi do ustępstw w zakresie uzasadnionych żądań podwyżek - w dniu, w którym oczekiwali na pierwsze od początku sporu - rozmowy w powyższej sprawie - otrzymały pisemny zamiar rozwiązania z nimi umowy o pracę. Dodatkowo, już w trakcie rozmów - Pani Kierownik GOPS w Wierzbicy potwierdziła swój zamiar zwolnień, chcąc jednakże negocjować kwestię wynagrodzeń (!).

Wójt Wierzbicy, który odpowiedzialny jest za ww. jednostkę organizacyjną pomocy społecznej i który w tym czasie udziela wywiadów lokalnym mediom - do dziś nie znalazł czasu by porozmawiać ze strajkującymi, choć one same zgłaszały taką potrzebę.

Stan strajkujących jest coraz gorszy, a podejmowane działania wobec nich np. polegające na odebraniu kluczy do pomieszczeń, zerwaniu informacji o trwającym strajku w budynku Ośrodka - nie wskazują na jakąkolwiek wolę rzeczywistego porozumienia, które nie zakończyłoby się ich zwolnieniem. 

W tych okolicznościach Federacja zdecydowała by wejść w kierownikiem GOPS w Wierzbicy w spór zbiorowy na poziomie ogólnopolskim, którego przedmiotem są żądania związane z przestrzeganiem praw i wolności związkowych. Tym samym ostatecznie angażujemy wszystkie organizacje związkowe zrzeszone w Federacji, a także Związki i Organizacje z nami współpracujące - w działania wobec kierownika miejscowego Ośrodka. Spór przestał być w tym momencie sprawą lokalną w sensie prawnym.   

W przypadku nie uwzględnienia żądań do 18.01.2016 r. - wszelkie działania prowadzone będą przez naszą ogólnopolską organizację, łącznie z przewidzianymi prawnymi środkami przewidzianymi ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Podjęliśmy również inne działania w powyższej sprawie, o których z uwagi na ich charakter poinformujemy w terminie późniejszym, a także pozostajemy w stałym kontakcie z chętnymi organizacjami, które gotowe są uczestniczyć w zorganizowanych akacjach protestacyjnych w obronie pracowników GOPS w Wierzbicy.

 

W imieniu strajkujących dziękujemy za dotychczas udzielone wsparcie i płynące z wielu miejsc z Polski - wyrazy solidarności z pracownikami. 

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy