W dniu 13.01.2016 r. studenci piątego roku pracy socjalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego gościli w Warszawie i wśród wielu atrakcji znaleźli również czas by spotkać się z przedstawicielami Federacji. W ramach współpracy pomiędzy uczelnią a naszą organizacją, zapoczątkowanej przez Dr hab. Huberta Kaszyńskiego, odbyły się zajęcia warsztatowe z zakresu praktyki pracy socjalnej w rodzinach z problemem przemocy.

Warsztaty poprowadziła nasza koleżanka - pracownik socjalny (specjalista pracy z rodziną) - Dorota Ścisło. W trakcie zajęć studenci mogli analizować przygotowane "przypadki" rodzin uwikłanych w przemoc lub sytuacje konfliktowe i poznać praktyczne elementy diagnozy przemocy, a także dalszego planu pracy z rodziną. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem i nawet wieczorna pora oraz krótka perspektywa powrotu do Krakowa, nie zatrzymała części z obecnych przed przedłużeniem zajęć i nagrodzeniem prowadzącej brawami.

Dziękujemy naszej koleżance za przygotowanie i poprowadzenie zajęć, a studentom UJ za kolejne, pełne dobrej energii i wniosków spotkanie. Mamy nadzieję zobaczyć się wkrótce. Najbliższa okazja z pewnością w Krakowie w trakcie planowanego Tygodnia Pracy Socjalnej. 

 

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy