Kontynuujemy temat łączenia lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych. Jak obiecaliśmy - ponownie wystąpiliśmy do MRPiPS w powyższej sprawie i tym razem otrzymaliśmy konkretną odpowiedź będącą jednocześnie zapowiedzią dalszych działań w tej kwestii.

Z treści nadesłanej odpowiedzi dowiadujemy się m.in, że resort pracy uznaje obecne rozwiązania prawne z ustawy o pomocy społecznej za wystarczające, natomiast źródła problemu w tworzeniu i realizowaniu znacznej liczby programów lokalnych - upatruje w sposobie i podejściu samych jednostek samorządu terytorialnego do wspomnianych zagadnień. Z tego powodu Ministerstwo opracowało i będzie wdrażać stosowny projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,którego celem będzie m.in. opracowanie jednolitego narzędzia do sporządzania gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych. MRPiPS wyraziło również zgodę by powyższe zagadnienie stało się przedmiotem dyskusji w ramach Rady Pomocy Społecznej. Do tematu będziemy wracali. 

Przeczytaj pismo z MPRiPS

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy