Rozpoczęły się zwolnienia strajkujących pracowników GOPS w Wierzbicy. Rozwiązanie umowy o pracę i w okresie zwolnienia lekarskiego otrzymała jedna z uczestniczek strajku. Pozostałe zwolnienia – według wcześniejszych zapowiedzi p.o. kierownika GOPS w Wierzbicy – wydają się jedynie kwestią czasu.  Mimo jawnych działań antyzwiązkowych członkinie Związku trzymają się razem.

Wójt gminy oraz była zwolniona dyrektorka MOPS w Radomiu, która obecnie rozpoczęła swoje rządy w Wierzbicy – pomimo braku realnego dialogu ze stroną związkową – często zabierają głos w miejscowych mediach.

Dowiadujemy się z nich m.in. że strajk, którego według władz już nie ma, jest jednocześnie nielegalny i co więcej na podstawie jego nielegalności rozwiązano umowę o pracę z jednym z pracowników.

Z narracji wypowiadających się wynika również, że postawa strajkujących godzi w pomoc dla mieszkańców Wierzbicy, choć w innym wywiadzie te same osoby zapewniają, iż GOPS działa bez zarzutów, a pomoc ma być udzielana bez zakłóceń. Przy okazji wychodzi więc chyba na to, że to pracownicy GOPS odpowiedzialni byli za prawidłowe organizowanie pomocy społecznej w gminie, szkoda jedynie że nie z wynagrodzeniem kierującego.   

Pani kierownik GOPS w Wierzbicy pokusiła się nawet o wyrażenie wątpliwości – czy Federacja może występować z żądaniami w ramach ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych; wątpliwości muszą być w niej na tyle silne, że póki co nie przystąpiła do etapu rokowań w trwającym sporze zbiorowym. Doceniamy jednak fakt, że jakiś krytycyzm się ujawnił i jednocześnie zapewniamy - jesteśmy związkiem zawodowym i możemy występować z żądaniami w ramach procedury rozwiązywania sporów zbiorowych.   

Nowa (stara) jakość praworządności

Wójt gminy Wierzbica jest przekonany, iż właściwe organy potwierdzą jego twierdzenia o nielegalności strajku, choć te jeszcze głosu w sprawie nie zabrały. Jego podwładna nie czeka jednak na rozstrzygnięcia prokuratury i sądu i podejmuje decyzje, tak jak by to zdanie wójta w tej kwestii było dla niej wiążące.

Póki co mamy natomiast informacje z Państwowej Inspekcji Pracy, która stwierdziła naruszenie prawa przy zwalnianiu byłej kierowniczki GOPS w Wierzbicy i skierowała wniosek o ukaranie pracodawcy (wójta) do Sądu w Szydłowcu. Znając lokalny standard fakt ten skwitowany zostanie słynnym zawołaniem „nic się nie stało…”.

Okrzyk powyższy będzie musiał również wystarczyć miejscowym działaczom partyjnym na złożoną przez nas skargę i rozpatrywaną (rozpatrzoną?) do rady gminy Wierzbicy w przedmiocie wydania 395,47 zł na podróż urzędników Gminy Wierzbica do Krakowa (osobna delegacja pojechała do Warszawy, wśród niej wójt i sekretarz) by dostarczyć list, który doręczony przez kuriera kosztował by ok. 35 zł. Przypominamy, iż według zapewnień miejscowej władzy - Wierzbicy nie stać na podwyżki dla pracowników.

Federacja wysłała również zapytanie publiczne do GOPS w Wierzbicy, czy w ostatnim okresie zatrudniał pracowników na umowę cywilnoprawną i czy wśród tych osób były takie, które zostały skazane prawomocnymi wyrokami Sądu. Nie przesądzając warto jednak zweryfikować doniesienia mieszkańców, jakoby nowa polityka zatrudniania w GOPS w Wierzbicy wychodziła również naprzeciw „nowym” standardom przestrzegania prawa w tej jednostce. Czekamy na odpowiedź.

Dialog – jaki dialog ?

W silnym postanowieniu zwolnień grupy kobiet postulujących o 400 zł brutto podwyżki i poszanowanie ich praw pracowniczych – miejscowa władza raczej się nie ugnie. Federacja i pracownicy GOPS gotowi są na dochodzenie praw w trybie prawnym i będziemy w tym bardzo cierpliwi.       

Prawo w Polsce

A na zakończenie jako komentarz trochę wiedzy prawnej w pigułce (czyta też Wierzbica):

- art. 19 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych zakazuje strajku m.in. pracownikom administracji samorządowej. Nie wchodząc w szczegóły pracownicy socjalni oraz asystenci rodzin, a te grupy strajkują, nie są pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach administracyjnych czy urzędniczych, a na stanowiskach nie urzędniczych pomocniczych (patrz Rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych)

- ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych dopuszcza 3 formy zakończenia sporu zbiorowego, 2 z nich mają zastosowanie do zakończenia strajku: porozumienie lub odstąpienie strony związkowej. Żadna z nich w Wierzbicy nie nastąpiła.

- art. 16 – art. 18 ustawy o pomocy społecznej nakłada na gminę, anie pracowników GOPS obowiązek realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i organizację tej pomocy.

- art. 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych definiuje 2 warunki do wszczęcia sporu zbiorowego tj. uprawnionym do wszczęcia procedury jest związek zawodowy (Federacja niewątpliwie nim jest) i przedmiot sporu musi mieścić się w wyznaczonym zakresie (żądania Federacji dotyczą praw i wolności związkowych, co mieści się w tym artykule ustawy).

 

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy