Państwowa Inspekcja Pracy w związku ze stwierdzonym naruszeniem przepisów prawa pracy przez wójta gminy Wierzbica przy rozwiązaniu umowy o pracę z byłym kierownikiem GOPS w Wierzbicy, przesłała wniosek o jego ukaranie do Sądu Rejonowego w Szydłowcu. 

Zarzut popełnienia wykroczenia dotyczy art. 281 Kodeksu pracy w zakresie rażącego naruszenia prawa pracy przy rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia. Jest to pierwsza decyzja niezależnego organu państwowego w związku z wydarzeniami w Wierzbicy. 

Warto zauważyć, iż warunkiem zastosowania środków prawnych przez Inspekcję Pracy jest wcześniejsza kontrola, a także zapoznanie pracodawcy z jej wynikami w sporządzonym protokole, co oznacza iż wójt ma wiedzę o ustaleniach PIP.

  

 

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy