W dniu 25.02.2016r. odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Doradczego ds. Wdrażania Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (PO PŻ), do którego został powołany nasz przedstawiciel.

Nowy okres realizacji dostaw art. spożywczych w ramach Podprogramu 2016 rozpocznie się w sierpniu b.r. Jego zakończenie przewidziane jest na kwiecień 2017 r. Kwota środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania wynosi ok. 371 tys. PLN. 

Tematem rozmów było doprecyzowanie wytycznych Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dotyczące podprogramu na 2016 rok m.in. w zakresie określenia typów artykułów spożywczych, które mają być dostępne dla najuboższych osób zarówno w formie produktów, jak i przygotowanych posiłków. Wiele uwagi poświęcono również prowadzeniu działań w ramach środków towarzyszących przez organizacje realizujące proces dystrybucji, których celem będzie wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Istotną sprawą z punktu widzenia pracowników socjalnych, jaka została poruszona była kwestia kwalifikowania przez OPS-y osób otrzymania żywności lub posiłków. Wytyczne przewidują, że organizacje partnerskie regionalne/organizacje partnerskie lokalne mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia o dochodach od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej (załącznik do wytycznych). Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem (załącznik do wytycznych) przekazywane są do właściwego ośrodka pomocy społecznej, który potwierdza kwalifikowalność do przyznania pomocy. Oświadczenia o dochodach przechowywane są we właściwym ośrodku pomocy społecznej. OPS na ich podstawie wystawia skierowania, które są przekazywane do organizacji partnerskiej regionalnej/ organizacji partnerskiej lokalnej lub listy osób zakwalifikowanych. Uczestnicząca w spotkaniu Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Pani Krystyna Wyrwicka potwierdziła tym samym, że wydanie skierowania przez pracownika socjalnego nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego.

 

 

 

 

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Nasza ankieta - weź udział!

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy