Zakończył się Walny Zjazd Delegatów Federacji w Poroninie. Przystąpienie Federacji do IFSW (Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych) oraz utworzenie stałego celowego funduszu pomocy dla organizacji członkowskich - to główne efekty naszego spotkania.

Polska organizacja w strukturach międzynarodowych

Decyzją delegatów postanowiono aplikować o przyjęcie Federacji do IFSW - największej międzynarodowej organizacji zrzeszającej pracowników socjalnych. Warto podkreślić, iż od rozpadu Polskiego Towarzystwa Pracowników Socjalnych, żadna organizacja nie reprezentowała Polski w ww. gremium. Tym samym nasz głos nie był uwzględniany w licznych międzynarodowych projektach dotyczących pracowników socjalnych, a także nie mogliśmy liczyć na formalne międzynarodowe wsparcie ze strony IFSW. Teraz ma to się zmienić, a nasza Federacja dzięki uczestnictwu w ww. organizacji ma uzyskać oprócz niewątpliwego prestiżu, wymierną pomoc zarówno w zakresie podnoszenia profesjonalnego wymiaru pracy socjalnej, jak też zmiany warunków pracy pracowników socjalnych. 

Stała pomoc dla organizacji członkowskich

Istotne zmiany nastąpią również wewnątrz samej Federacji - liczne działania interwencyjne oraz wzrost sytuacji spornych w relacjach z pracodawcami oraz samorządami, skłoniły delegatów do utworzenia specjalnego stałego funduszu, z którego finansowana będzie obsługa prawna dla organizacji członkowskich oraz pomoc na wypadek zaistnienia potrzeby przeprowadzenia akcji strajkowych. Tym samym chcemy utworzyć regularne zaplecze finansowo-prawne dla naszych organizacji.

Integrujemy się i idziemy "po swoje"

Podczas Zjazdu Delegatów mieliśmy również okazję lepiej się poznać i zaplanować działania na najbliższy rok. Wspólnie spędziliśmy też konstruktywny i przyjemny czas dyskutując oraz integrując się w mniej formalnej atmosferze. Delegaci zgłaszali liczne uwagi i pomysły dotyczące samej Federacji oraz kierunków dla naszego dalszego wspólnego rozwoju. 

            

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Nasza ankieta - weź udział!

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy