W dniu 06.04.2016 r. w Wierzbicy doszło do pierwszego spotkania mediacyjnego w ramach działań Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Strony trwającego już ponad cztery miesiące sporu, w obecności mediatora, przedstawiły własne stanowiska w powyższej sprawie oraz propozycje jej rozwiązania. Pomimo życzliwej atmosfery rozmów oraz konstruktywnych pomysłów, co do deklarowanych szczegółów ewentualnego porozumienia - nie udało się osiągnąć kompromisu w kluczowych kwestiach dotyczących powrotu wszystkich strajkujących pracowników do pracy, a także respektowania działalności organizacji związkowej w GOPS w Wierzbicy.

Co więcej - strona pracodawcy, po tym jak wcześniej wygłaszała tezy dotyczące nielegalności akcji strajkowej, podważała reprezentowanie pracowników przez Federację, teraz oznajmiła, że nie uznaje samego międzyzakładowego związku zawodowego działającego m.in. w wierzbickim Ośrodku.

Ustalono zatem, iż do czasu wyjaśnienia przez kierownictwo GOPS powyższej kwestii na drodze zapytania skierowanego do Sądu KRS, dalsze mediacje jako bezprzedmiotowe, zostaną zawieszone.   

Sprawy nabierają tempa

Tymczasem ruszyły sprawy sądowe dotyczące przywrócenia do pracy i wypłacenia odszkodowań zwolnionym pracownikom GOPS w Wierzbicy. Terminy kolejnych rozpraw zostały wyznaczone w niewielkich odstępach czasowych. Dodatkowo już w maju swoje decyzje najprawdopodobniej podejmie miejscowa prokuratura, która prowadzi postępowania w sprawie legalności strajku (zgłoszenie pracodawcy) oraz utrudniania działalności związkowej (zawiadomienia organizacji związkowych). W tym samym miesiącu mają się rozpocząć sprawy w Sądzie Karnym z zawiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy w związku ze stwierdzonym rażącym naruszeniem prawa przy zwalnianiu pracowników.

Do sprawy będziemy wracać.

 

 

  

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy