Pomimo ekspresowych i pozbawionych konsultacji społecznych, prac nad rządowym projektem ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin, która to ustawa po paru dniach procedowania, trafiła na biurko Prezydenta i została podpisana - Federacja postanowiła wyrazić swoje zaniepokojenie powierzeniem dodatkowego zadania asystentom rodziny.

W piśmie adresowanym do Premier RP zwracamy uwagę zarówno na sposób legislacji, jak też na nieprzygotowane zapisy dotyczące powierzenia asystentom nowego zadania związanego z koordynacją pomocy usługowej dla rodzin, które zdecydują się na urodzenie dziecka nieuleczalnie chorego lub upośledzonego. Stawiamy także publiczne pytania o celowość i zasadność angażowania asystentów rodziny do ww. zadania. 

PFZPSiPS nie oceniając założeń ustawy w zakresie jej celu politycznego - wskazuje na pośpiech i nieadekwatność w zlecaniu asystentom nowych obowiązków. Poza treścią wystąpienia, warto także zauważyć, iż planowane zwiększenie zatrudnienia w tej grupie zawodowej, nadal nie gwarantuje zakończenia częstej praktyki powierzania im pracy w oparciu o umowy zlecenia i za minimalną wysokość wynagrodzenia.   

W związku z brakiem stworzonej formalnej przestrzeni na debatę w tym zakresie, postanowiliśmy silniej niż zwykle zabrać również głos w powyższej sprawie w mediach. Oprócz wypowiedzi w dzienniku Rzeczpospolita wypowiedź naszego przedstawiciela ukazała się m.in. również w materiale telewizyjnym Superstacji.

Zapoznaj się z listem do Premier RP

Obejrzyj materiał Superstacji autorstwa Pani Marty Terlikowskiej

 

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Nasza ankieta - weź udział!

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy