W dniu 3.11.2016 r. Federacja wystąpiła do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z zapytaniami w sprawie podjętych decyzji oraz działań w dwóch wcześniej sygnalizowanych przez nas kwestiach. 

Nasza organizacja zwraca się do resortu rodziny o szczegółowe informacje dotyczące przydzielonej dotacji do dodatków terenowych dla pracowników socjalnych w 2016 r. oraz postulowanego już dawno systemu wsparcia regionalnego (psychologicznego oraz prawnego) dla poszkodowanych przestępstwem pracowników pomocy społecznej. 

W drugiej z omawianych spraw zależy nam m.in. na uzyskaniu listy regionalnych ośrodków, do których mogliby się zgłaszać pracownicy w sytuacji zaistnienia zdarzeń związanych z zagrożeniem ich bezpieczeństwa.

O efektach naszych zapytań poinformujemy publicznie.

Przeczytaj wystąpienie w sprawie dodatków terenowych

Przeczytaj wystąpienie w sprawie regionalnego systemu pomocy dla pracowników

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Nasza ankieta - weź udział!

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy