Z inicjatywy członkowskiego - Podkarpackiego Związku Zawodowego Pracowników Pomocy Społecznej, Federacja wystąpiła do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o podjęcie inicjatywy legislacyjnej dotyczącej wzrostu wysokości dodatku terenowego.

W korespondencji adresowanej do szefowej resortu pracy zwracamy uwagę na brak rewaloryzacji dodatku od kilkunastu lat, przy jednoczesnym dokładaniu pracownikom socjalnym kolejnych zadań. Postulujemy również by dodatek naliczany był procentowo od wskaźników gospodarczych oraz by objął swoim zasięgiem także tych pracowników, którzy nie przeprowadzają rodzinnych wywiadów środowiskowych, ale świadczą pracę socjalną (np. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych).

Zachęcamy pozostałe organizacje związkowe w Polsce do wsparcia inicjatywy i przekazanie podobnych wystąpień do MRPiPS.

Tymczasem w odpowiedzi na zapytanie Federacji, Ministerstwo poinformowało o przekazaniu wojewodom środków na tegoroczną dotację do dodatków terenowych.

Do sprawy wrócimy.

Przeczytaj pismo w sprawie postulatu zwiększenia dodatku terenowego    

Przeczytaj pismo w sprawie dotacji do dodatków 2016

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Nasza ankieta - weź udział!

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy