Federacja otrzymała długo oczekiwaną odpowiedź na wystąpienie adresowane do Premier RP w sprawie wprowadzenia rządowego programu "Za życiem". Odpowiedzi w imieniu Pani Beaty Szydło udzielił resort rodziny.

Przypominamy - w liście adresowanym do szefowej rządu - zwracaliśmy uwagę na szybkie procedowanie ustawy, co skutkowało brakiem konsultacji społecznych a przede wszystkim kluczową zmianą profilu zadań asystentów bez choćby wcześniejszego zapewnienia odpowiednich szkoleń oraz rozwiązania istotnych problemów pracowniczych tej grupy zawodowej.

W odpowiedzi udzielonej już po ekspresowym uchwaleniu ustawy, a następnie także uchwały Rady Ministrów w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - resort przyznaje, że tempo zmian mogło wzbudzić zaniepokojenie środowiska asystentów rodziny oraz doprowadziło do faktycznego pominięcia całego środowiska w przyjęciu ustawy. 

Jednocześnie Ministerstwo zwraca uwagę, że projektowane zmiany poprzez zaangażowanie asystentów w nowe zadanie, mają docelowo podnieść ich znaczenie w systemie wsparcia rodzin. Resort dodaje, że środki zarezerwowane na realizację programu pozwolą m.in. na zatrudnienie nowych asystentów.

Oprócz stwierdzenia po fakcie okoliczności powszechnie znanych już przed przesłaniem ww. pisma, z dokumentu nie dowiadujemy się o planach rządu dotyczących rozwiązania problemów pracowniczych trapiących środowisko asystentów (brak uprawnień wzorem pracowników socjalnych, powszechne umowy zlecenia) oraz konkretnej wizji i sposobu jej realizacji w odniesieniu do nowego zleconego zadania, jakim jest koordynacja pomocy usługowej dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem. Resort nadmienia jedynie, że asystenci nie będą świadczyli fizycznej pomocy usługowej w tym zakresie.   

Przeczytaj odpowiedź MRPiPS

     

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy