Federacja uzyskała adresy placówek udzielających w każdym z województw pomoc psychologiczną i prawną dla pracowników socjalnych w sytuacji zagrożenia ich bezpieczeństwa. Publikujemy pełne zestawienie podmiotów podanych przez wojewodów.  

Zgodnie z zapowiedziami nasza organizacja wystąpiła do wszystkich urzędów wojewódzkich o wskazanie miejsc, gdzie pracownicy socjalni mogą skorzystać z niezbędnego wsparcia związanego z doświadczoną sytuacją zagrożenia. Powyższy postulat był jednym z pierwszych wysuniętych przez naszą organizację podczas prac zespołu powołanego przez Ministerstwo po tragicznych wydarzeniach w Makowie. Niestety jego pełna realizacja następuje dopiero teraz, ponieważ informacja o adresach odpowiednich placówek nie była dotąd upubliczniana, a nawet - jak już pisaliśmy - resort rodziny nie dysponował ich bazą teleadresową. 

Tymczasem wszystkie z szesnastu województw, które zadeklarowało stworzenie takiego systemu pomocy, uzgodniło z odpowiednimi podmiotami na poziomie powiatów, które z nich gotowe są do objęcia pracowników socjalnych określoną formą pomocy. Z przekazanego wykazu wynika, że zarówno liczba placówek jak i reguły korzystania z ich pomocy są odmienne w każdym z regionów. Wspólnym mianownikiem jest powierzenie tego zadania ośrodkom interwencji kryzysowej. 

Publikując ww. zestawienie, prosimy o zapoznanie się z warunkami wsparcia w poszczególnych województwach i uważne przeczytanie załączonych pism przewodnich. Będziemy również wdzięczni za przekazywanie i udostępnianie powyższej informacji jak najszerszemu gronu pracowników, tak by nikt poszkodowany nie pozostał bez wiedzy o możliwości skorzystania z oferty pomocowej. Zachęcamy do wydrukowania informatora w swoim miejscu pracy i informowania nas o ewentualnych trudnościach bądź spostrzeżeniach dotyczących funkcjonowania pomocy w Waszych regionach. 

Baza placówek została także na stałe umieszczona na stronie internetowej Federacji w części poświęconej naszym działaniom.

Zapoznaj się z informatorem.

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy