Nasza członkowska organizacja z Warszawy uzgodniła z pracodawcą wprowadzenie na stałe uprawnienia polegającego na możliwości rozpoczynania i kończenia przez pracowników dnia pracy w różnych godzinach.

W ramach określonego przedziału tj. pomiędzy godziną 7.30 a 8.30 pracownicy, którzy zechcą skorzystać z ww. prawa mogą stawić się w miejscu pracy o dowolnej godzinie, z tym że odpowiednio wcześniej lub później zakończą też dzień pracy. Ruchomy czas pracy stanowi ułatwienie dla tych zatrudnionych, którzy z uwagi na sytuację osobistą i rodzinną potrzebują skorzystać z niestandardowych godzin pracy np. odprowadzając dziecko do przedszkola lub szkoły.

Ruchomy czas pracy w OPS Ursynów wprowadzony został eksperymentalnie 2 lata temu, teraz obie strony dialogu postanowiły o jego wdrożeniu na stałe. Z uprawnienia korzysta obecnie ok. 1/4 zatrudnionych w ww. jednostce. Pomimo początkowych wątpliwości ruchomy czas pracy sprawdził się i nie spowodował perturbacji w dostępie do usług ośrodka.  

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy