Z dniem 1 marca 2017 r. na mocy rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przestał istnieć Instytut Rozwoju Służb Społecznych.

Oficjalnym podanym powodem likwidacji Instytutu były jego problemy finansowe. Instytucja przez wielu pracowników pomocy społecznej kojarzona jako miejsce rzetelnego wypracowywania rozwiązań służących pracy socjalnej i wspierania pracowników socjalnych - po 19 latach swojego funkcjonowania przechodzi do przeszłości. 

Z tego miejsca chcielibyśmy podziękować byłym i obecnym Pracownikom IRSS za ich czasami niedostrzegalną publicznie pracę, która była dla wielu pracowników pomocy źródłem realnego rozwoju ich kompetencji zawodowych. Dziękujemy również wieloletniej Dyrektor Instytutu dr Joannie Starędze – Piasek za okazywaną przychylność naszej grupie zawodowej.

Instytut pozostanie na zawsze w pamięci członków naszej organizacji m.in. za wkład merytoryczny oraz organizacyjny, który został nam udzielony, gdy rodziła się dopiero inicjatywa powołania Federacji. Bez zaangażowania i życzliwości poszczególnych pracowników IRSS takich jak Marta Sokołowska, powstanie i rozwój Federacji nie byłby w ogóle możliwy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.      

   

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Nasza ankieta - weź udział!

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy