21 marca 2017 r. pracownicy socjalni na całym świecie obchodzą Światowy Dzień Pracy Socjalnej (WSWD). W tym roku pod hasłem promowania zrównoważonego rozwoju społecznego i ekologicznego.

Światowy Dzień Pracy Socjalnej ustanowiony został jako inicjatywa Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych (IFSW), do której od ubiegłego roku należy nasza organizacja.  Co roku hasło WSWD nawiązuje do jednego z filarów Globalnej Agendy Pracy Socjalnej i Rozwoju Społecznego. 

W obchody Światowego Dnia Pracy Socjalnej włączają się poszczególne organizacje członkowskie IFSW organizując spotkania, debaty oraz promując wartości, na których opiera się praca socjalna.

W tym roku główne uroczystości WSWD odbędą się w Genewie w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), gdzie zaplanowano dwudniowe obrady i sesję poświęconą pracy socjalnej. Wydarzenie będzie można śledzić w przekazie dostępnym na stronie internetowej ONZ. Program dostępny jest tutaj.

Obchodom WSWD, jak co roku towarzyszy specjalnie przygotowany plakat - przetłumaczony w kilkudziesięciu językach, w tym również po raz pierwszy oficjalnie na język polski.

Zarówno globalne wydarzenia związane ze Światowym Dniem Pracy Socjalnej, jak też lokalne inicjatywy służą podkreśleniu znaczenia pracy socjalnej dla budowania społeczeństwa opartego na poszanowaniu i wzmacnianiu ludzkiej godności. Tak rozumiana praca socjalna służy rozwojowi całych społeczeństw, które nie powinny zapominać o grupach najsłabszych i marginalizowanych.

Warto o powyższych wartościach przypominać codziennie, szczególnie w warunkach polskich tym, którzy pracę socjalną w wymiarze praktyki usiłują sprowadzić do administracyjnych procedur, interwencji i kontroli społecznej zapominając m.in. o jej relacyjnym charakterze. 

Im wszystkim oraz nam samym warto przy tej okazji przypomnieć o tym czym jest praca socjalna za jej globalną definicją z 2014 r.        

 

  

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Nasza ankieta - weź udział!

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy