W dniu 31 marca 2017 r. wręczono powołania do Rady Pomocy Społecznej działającej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wśród członków Rady znalazł się po raz drugi wiceprzewodniczący Federacji - Paweł Maczyński.

Rada Pomocy Społecznej jest organem opiniodawczo - doradczym Ministra. Zajmuje się m.in. wyrażaniem stanowiska w sprawach tworzonych projektów aktów prawnych, a  także opiniuje coroczne wnioski o nagrodę Ministra za szczególne i nowatorskie osiągnięcia w zakresie pomocy społecznej. 

W skład Rady VIII Kadencji zostali powołani przedstawiciele samorządu, organizacji społecznych i charytatywnych, stowarzyszeń, uczelni wyższych, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz związku zawodowego. Kadencja Rady trwa 3 lata. Przewodniczącą Prezydium Rady została wybrana Prof. dr hab. Barbara Kromolicka (Szczecin).

Nominacje wręczyła Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Pani Elżbieta Rafalska. Na pierwszym posiedzeniu Rady obecna była także Pani Elżbieta Bojanowska - Wiceminister, Pani Krystyna Wyrwicka - Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej oraz pracownicy MRPiPS.

Oprócz wyboru Prezydium dyskutowano na temat obszarów pracy powołanej Rady. Wśród omawianych zagadnień znalazły się zarówno kwestie związane z funkcjonowaniem systemu pomocy, jak też zwrócono uwagę na potrzebę wzmocnienia roli pracowników socjalnych.

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Nasza ankieta - weź udział!

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy