Federacja przedstawiła uwagi do ministerialnego rozporządzenia o domach pomocy społecznej.

Projekt resortu zakłada m.in. wprowadzenie ujednoliconych standardów pobytu dla nowych i istniejących już placówek oraz wymóg dostosowania łazienek do kąpieli osób leżących. Ponadto Ministerstwo proponuje by osoby z dysfunkcjami komunikacyjnymi i zaburzeniami społecznymi mogły zamieszkiwać w osobnych pokojach. 

Federacja wnosi o doprecyzowanie i poprawienie dokumentu. Proponujemy m.in. by nie rezygnować z podwyższonych standardów dla nowo powstających domów, a liczbę przystosowanych łazienek uzależnić od rzeczywistych potrzeb mieszkańców. Wnosimy również o rezygnację lub uzupełnienie przepisów dotyczących specjalnego traktowania osób z trudnościami społecznymi, tak by zabezpieczyć ich podstawowe prawa i wolności.

Przeczytaj całą opinię Federacji.

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy