Federacja oraz organizacje partnerskie złożyły wspólną opinię do projektu ustawy wprowadzającej możliwość tworzenia przez gminę centrów usług społecznych.

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy