W dniu 18.01.2018 r. w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie odbyło się cykliczne spotkanie Klubu Pracy Socjalnej. Tym razem pod znakiem Federacji. 

Dzięki zaproszeniu wystosowanemu ze strony Profesora Jerzego Szmagalskiego (APS) oraz samych klubowiczów - wiceprzewodniczący Federacji oraz członek Zarządu kol. Jacek Szwalgin mieli okazję do przedstawienia działań naszej organizacji w wymiarze dbałości o pracę socjalną, budowania tożsamości oraz profesjonalizacji zawodowej.

Zwykle Federacja na debatach i konferencjach przedstawia swoją aktywność skoncentrowaną wokół praw pracowniczych i warunków wykonywania zawodu. Tym razem zaistniała okazja by poruszyć tak ważne zagadnienia jak: tworzenie skutecznego systemu pomocy, przeciwdziałanie zjawiskom formalizowania, instytucjonalizowania i biurokratyzowania pracy socjalnej oraz wzmacnianie studentów pracy socjalnej już na etapie przygotowywania do zawodu. Nie zabrakło również tematyki integrowania środowiska zawodowego oraz budowania oddolnych inicjatyw zwiększających wpływ środowisk praktyków, adeptów pracy socjalnej oraz dydaktyków i naukowców na rzeczywistość pomocową.

Klubowicze pytali nas o rozdział pracy socjalnej od postępowań administracyjnych, zasady funkcjonowania i przynależności do Federacji oraz odnosili się do naszej współpracy z Międzynarodową Federacją Pracowników Socjalnych (IFSW). Miłym akcentem spotkania było nawiązanie przez Profesora Jerzego Szmagalskiego do naszej aktywności w mediach.  

Wspólnie uznaliśmy, że poruszona tematyka może być kontynuowana w ramach kolejnych spotkań Klubu, na które już teraz otrzymaliśmy zaproszenie. Tymczasem za dzisiejszą rozmowę dziękujemy organizatorom z Akademii oraz samym klubowiczom.     

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy