Ważne Sąd apelacyjny uniewinnił pracownice Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie w głośnej sprawie wytoczonej przez jedną z rodzin. Federacja występowała w sprawie jako przedstawiciel społeczny.

W dniu 8 marca br. nastąpił finał sądowej batalii, w której po jednej stronie stanęły jako oskarżone: pracownice (w tym pracownik socjalny) MOPS w Tarnowie, a z drugiej jako oskarżyciel prywatny: rodzina wobec, której OPS wnosił wcześniej do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację jej małoletnich dzieci. Rodzina wspierana przez stowarzyszenie "Ordo Iuris" uznała, że pismo skierowane do Sądu Rodzinnego przez pracowników pomocy społecznej stanowi pomówienie i zażądała ukarania zawiadamiających. 

Sąd I instancji uznał winę pracowników, umorzył jednak warunkowo sprawę na okres próby i nakazał pracownikom wypłatę zadośćuczynienia rodzinie. Od wyroku apelację złożyły obie strony postępowania. 

Na etapie postępowania apelacyjnego udział w nim zgłosiła nasza organizacja, która postanowieniem Sądu została dopuszczona do sprawy jako przedstawiciel społeczny. Federacja dwukrotnie prezentowała swoje stanowisko.

Finałem m.in. tych działań jest bezprecedensowy i prawomocny wyrok uniewinniający pracowników, w którym to Sąd potwierdził prawo pracowników do interwencji wobec rodziny, mieszczącej się w przyjętej metodyce i kompetencjach pracowników pomocy społecznej.

Rodzina została ponadto zobowiązana do zwrotu kosztów sprawy na rzecz pracowników. Federacja zapewne wystąpi o pełne i pisemne uzasadnienie wyroku.        

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Nasza ankieta - weź udział!

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy