Ważne Sąd Okręgowy w prawomocnym wyroku podtrzymał karę grzywny dla Wójta Wierzbicy za rażące naruszenie prawa pracy przy zwolnieniu byłego Kierownika GOPS - Pani Ilony Czarneckiej. W Sądach trwają kolejne postępowania związane ze sprawą strajku w wierzbickim ośrodku.

Przypominamy - na wniosek Federacji - Państwowa Inspekcja Pracy skierowała wniosek o ukaranie Wójta Zdzisława Duliasa do Sądku Karnego. Ten w pierwszym z wyroków orzekł winę włodarza Wierzbicy. Po złożeniu apelacji sprawą zajął się Sąd Okręgowy, który nie miał żadnych wątpliwości i przesądził o nałożeniu na wójta - jak się okazuje - zasłużonej kary.

W Sądzie Rejonowym trwa obecnie także sprawa o przywrócenie Pani Ilony Czarneckiej do pracy. Federacja złożyła ponadto skargę kasacyjną dotyczącą zwolnień pracowników, którzy 2 lata temu zostali wyrzuceni z pracy, po tym jak upominając się o wyższe wynagrodzenia i godne traktowanie - miejscowa władza postanowiła dokonać próby rozbicia związku zawodowego.

W efekcie jednak miejscowa organizacja związkowa nadal działa i rośnie w siłę. Do sprawy niewątpliwie powrócimy.  

 

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Nasza ankieta - weź udział!

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy