Przedstawiciel Federacji uczestniczył w zorganizowanej w Pałacu Prezydenckim konferencji dotyczącej polityki społecznej.

W swoim przemówieniu Prezydent RP - Andrzej Duda zwrócił uwagę na potrzebę wzmocnienia dialogu społecznego, który służy wypracowaniu korzystnych rozwiązań w ww. obszarze, a także umacnia takie instytucje jak Rada Dialogu Społecznego. 

Z kolei Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbieta Rafalska - podkreśliła, że przyszłe zmiany w konstytucji powinny gwarantować realizację wolności i praw w obszarze polityki społecznej. Wskazała, że bardzo ważnym zagadnieniem w dyskusji nad kształtem nowej konstytucji jest rodzina. Państwo powinno zapewnić jej ochronę prawną, ekonomiczną, stworzyć warunki do jej rozwoju oraz zapewnić bezpieczeństwo materialne. Według Minister, bardzo ważnym obszarem z punktu widzenia polityki społecznej są również prawa osób starszych. Podkreśliła, że obowiązkiem państwa jest zapewnienie im godziwych warunków zarówno pod względem świadczonej pomocy i opieki, bezpieczeństwa ekonomicznego oraz aktywności społecznej. W opinii minister trzecim istotnym obszarem z punktu widzenia polityki społecznej jest praca. Wskazywała na prawa pracownicze oraz dynamicznie zmieniający się rynek pracy.

Następnie odbył się panel ekspercki z udziałem Pawła Muchy, Zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta RP, Pełnomocnika Prezydenta RP ds. referendum dotyczącego projektu nowej Konstytucji, prof. Józefiny Hryniewicz, Poseł na Sejm RP, prof. Wiesława Koczur z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, prof. Anny Młynarskiej -Sobaczewskiej z Instytutu Nauk Prawnych PAN. Przedmiotem dyskusji był art. 67 Konstytucji ,,Prawo do zabezpieczenia społecznego".

Cała relacja z wydarzenia na stronie Prezydenta RP

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Nasza ankieta - weź udział!

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy