Grono naszej organizacji powiększyło się właśnie o pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, którzy zrzeszeni są w lokalnym Związku Zawodowym Pracowników Pomocy Społecznej. Gratulujemy i życzymy wspólnego owocnego działania na rzecz naszej środowiskowej wspólnoty.

Organizacja w Bydgoszczy ma charakter międzyzakładowy tzn. istnieje statutowa możliwość przystępowania do niej innych pracowników jednostek pomocowych z terenu miasta. Póki co działalność Związku skupia się jednak na pracownikach miejscowego MOPS. Mamy nadzieję, że dzięki przystąpieniu do Federacji nasi nowi członkowie zyskają wsparcie i sami też wniosą nową i potrzebną energię w działania Federacji.  

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Nasza ankieta - weź udział!

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy