Po raz drugi Miasto Gdańsk oraz Europejskie Centrum Solidarności (ECS) gościło pracowników socjalnych z całej Polski. W tym roku tematem przewodnim Forum była praca socjalna skoncentrowana wokół grup mniejszościowych. Nie zabrakło również kwestii pracowniczych i związkowych.

Dzień Pracownika Socjalnego "na bis"

Forum zaczęło się jak zwykle w niedzielę wspólnym spotkaniem integracyjnym. Rozpoczęliśmy tradycyjnym powitaniem "na schodach" ECS, gdzie w krótkich wystąpieniach zgromadzonych przywitali: Anna Dunajska (organizatorka), Jacek Kołtan (Dyrektor ECS), Marcin Boryczko (Uniwersytet Gdański) oraz Paweł Maczyński (PFZPSiPS). Przybyli na miejsce wspólnie zwiedzili wystawę stałą oraz czasową Forum poświęconą ruchowi społecznemu "Solidarność" oraz znaczeniu kobiet w procesie odzyskiwania niepodległości w 100-tną rocznicę wydarzenia, a także nadania Polkom praw wyborczych.

Wieczorem przenieśliśmy się do gdańskiego klubu "Miasto Aniołów", gdzie dzięki uprzejmości i gościnie właścicieli klubu, pracownicy socjalni mogli wspólnie świętować przypadający 21 listopada - Dzień Pracownika Socjalnego. Tym razem jednak zabawa nie zakończyła się na wspólnym biesiadowaniu. Wspólnie bawiliśmy się w zorganizowanym karaoke, w trakcie którego z dystansem i przymrużeniem oka zaśpiewaliśmy m.in. nieformalny hymn pracowników socjalnych - piosenkę zespołu Perfect "Niewiele Ci mogę dać" oraz jak najbardziej aktualny utwór Chłopców z Placu Broni "O! Ela".             

Inny-Bliski-Potrzebny

Trzy ww. słowa stały się hasłem przewodnim drugiego dnia i całości Forum, które w znacznej mierze poświęcone było tematyce pracy socjalnej w grupach mniejszościowych (imigranci, uchodźcy, osoby chorujące psychicznie, społeczność LGBT, żydowska oraz romska). Po oficjalnym rozpoczęciu Forum przez: Andrzeja Stawickiego (prowadzący), Annę Fabiszewską (NSZZ Solidarność), Jacka Kołtana (ECS) oraz Jacka Szwalgina (PFZPSiPS), obejrzeliśmy przejmujący dokument w reżyserii Andrzeja Wolfa pt. Historia Ireny Sendlerowej. W ten sposób symbolicznie nawiązaliśmy do obchodzonego właśnie roku pracowniczki socjalnej, która w czasach niemieckiej okupacji ratowała żydowskie dzieci wyprowadzane z warszawskiego getta.

Film "Historia Ireny Sendlerowej" reż. A.Wolf dostępny jest na stronie TV NOWA tutaj Organizatorzy dziękują zeżyserowi filmu - Panu Andrzejowi Wolf za bezpłatne umożliwienie odtworzenia filmu podczas Forum

Po projekcji filmu uczestnicy uczcili "minutą ciszy" pamięć Ireny Sendlerowej oraz ofiar Holocaustu, a następnie głos zabrała w wykładzie otwarcia Pani prof. Halina Grzymała - Moszczyńska (Akademia Ignacjanum, UJ). W trakcie wystąpienia Pani Profesor mogliśmy usłyszeć o uwarunkowaniach i barierach społecznych dla procesu integracji uchodźców i imigrantów w Polsce, a także o potrzebie systemowego kształcenia i dokształcania w tym obszarze służb społecznych, które znajdują się na pierwszej linii niesienia pomocy i wsparcia dla grup przybywających do naszego kraju.

Cały wykład można posłuchać tutaj

 

Po wykładzie wprowadzającym zebrani mogli wysłuchać prezentacji praktyka - Pani Ewy Spaczyńskiej, dyrektor żydowskiego centrum pomocy społecznej w Polsce. Wieloletnia pracowniczka socjalna, którą los zetknął ze społecznością żydowską opowiadała o praktycznym znaczeniu naszych wartości, myśli, przekonań oraz uprzedzeń w procesie pomagania potrzebującym. Jak budować swój etos zawodowy, jak dbać o swój warsztat w niesprzyjających warunkach i jak radzić sobie z własnymi stereotypami - można było dowiedzieć się z poprowadzonego energicznie wystąpienia. Doniośle wybrzmiały również słowa o znaczeniu społecznej roli pracowników socjalnych w kształtowaniu polityki zrozumienia, tolerancji i walki o godność naszych klientów.

Warsztaty wokół inności

Tradycyjnie ogromną popularnością cieszyła się część warsztatowa Forum, która odbyła się tuż po przerwie kawowej. W grupach warsztatowych można było dowiedzieć się więcej o specyfice pracy: z osobami chorującymi psychicznie (warsztat prowadziła mgr Olga Maciejewska - IS UJ), społeczności romskiej (prowadzący - Tomasz Nowicki), społeczności imigracyjnej oraz uchodźczej (prowadzące: dr Dorota Jaworska - UG, Khedi Alieva) oraz środowiska LGBT (dr Anna Strzałkowska - UG, Tolerado).   

Wzmacnianie poprzez samorganizację

Wielu uczestników czekało również i wzięło udział w warsztatach poświęconych skutecznej samoorganizacji pracowniczej oraz związkowej, które poprowadziły nasze koleżanki z KZ NSZZ Solidarność przy MOPR w Gdańsku - Anna Fabiszewska oraz Małgorzata Górska. Całość części pracowniczej, już po przerwie obiadowej - zamknęła debata uczestników i organizatorów Ogólnopolskiego Protestu Pracowników Pomocy Społecznej, którą można było również śledzić "online", a której zapis wraz z fotogalerią całego Forum znajduje się poniżej. 

Forum zakończyliśmy podziękowaniami złożonymi na ręce Tych, którzy niemal rok pracowali nad jego organizacją, a także dla uczestników, którzy zdecydowali się przyjechać w tym roku do Gdańska. Następne Forum Pracowników Socjalnych już za niecały rok.

 

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Nasza ankieta - weź udział!

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy