Za nami rok 2018, który obfitował także w ważne wydarzenia w pomocy społecznej i pracy socjalnej w Polsce. Prezentujemy 10 najważniejszych, które zostały wybrane w głosowaniu przez samych pracowników pomocy społecznej.

Miejsce 10 - Ex aequo:

Ustawa o Centrach Usług Społecznych w Parlamencie

Budzący powszechne kontrowersje wśród praktyków – prezydencki projekt ustawy o CUS, w ekspresowym tempie został skierowany do prac parlamentarnych. „Wyhamowanie” jego procedowania poprzez skierowanie do sejmowej komisji polityki społecznej daje cień szansy, że za rok w naszym zestawieniu nie będziemy musieli pisać o pomocowym „bublu” roku.

Zlot Asystentów Rodziny

Spotkania asystentów wpisały się w kalendarz najważniejszych wydarzeń roku i nie ma wątpliwości, że są one dziś, podobnie jak działalność asystenckiego stowarzyszenia (OSAR) – realną szansą na ochronę profesjonalizmu i etosu zawodowego asystentury.

Miejsce 9 – Światowy Dzień Pracy Socjalnej

W mijającym roku obchodzony był pod hasłem promowania przez pracowników socjalnych zrównoważonego rozwoju społecznego i ekologicznego. Dzięki naszemu uczestnictwu w strukturach IFSW po raz kolejny powstała polska wersja międzynarodowego plakatu WSWD.

Miejsce 8 – Apel Minister Rafalskiej do samorządów o podwyżkę wynagrodzeń

To był kolejny apel Minister i kolejne rozczarowanie reakcją władz samorządowych. Nie jednak oba te fakty rażą najbardziej, a nieustanne przerzucanie się odpowiedzialnością rządzących, którzy jakby nie chcieli dostrzec, że od lat nie korzystają z własnych kompetencji by poprawić los pracowników pomocy.

Miejsce 7 – II Forum Pracowników Socjalnych w Gdańsku

W tym roku odbyło się pod hasłem „Inny – Bliski - Potrzebny”. Niezmienna była wyjątkowa atmosfera naszego wspólnego święta, które na stałe już ma być okazją do tak potrzebnej wymiany doświadczeń, wiedzy i integracji naszego środowiska zawodowego.

Miejsce 6 – Obchody Roku Ireny Sendlerowej w Polsce

W czasach, w których przyszło jej działać była nazywana opiekunką społeczną. Ratując żydowskie dzieci w okresie wojny dawała świadectwo odwagi i profesjonalizmu. Była postacią wielowymiarową, dla niektórych nawet kontrowersyjną. Słowem prawdziwy pracownik socjalny. Upamiętniliśmy Panią Irenę Sendlerową podczas II Forum Pracowników Socjalnych w Gdańsku.

Miejsce 5 – 5 lat działalności Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej

Pomagamy pomagającym już 5 lat. Nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego, co byśmy chcieli, ale robimy chociaż tyle, by nie oddawać pola bez walki. Za te wszystkie dotychczasowe sukcesy, wzruszenia i doświadczenia dziękowaliśmy w tym roku naszym przyjaciołom i osobom, które tworzą Federację.

Miejsce 4 – Propozycje Federacji dotyczące uprawnień pracowników socjalnych

Ze środowiska popłynął wyraźny przekaz - mamy pomysł jak i co warto zmienić systemowo, jesteśmy aktywni i gotowi do rozmów o ważnych i potrzebnych zmianach legislacyjnych. Składając propozycje zmian powiedzieliśmy też „sprawdzam” rządzącym, którzy cały czas podkreślali, że czekają na nasze inicjatywy. Sprawdzian przynajmniej dla Ministerstwa wypadł wyjątkowo blado.

Miejsce 3 – Nowe Lokalne organizacje związkowe, nowe lokalne spory i nowe miejsca z podwyżkami wynagrodzeń

W tym przypadku możemy mówić o zwycięstwie urodzaju. Widocznym znakiem ogólnopolskiego buntu okazała się bowiem powszechna mobilizacja pracowników w wymiarze lokalnym. Co ważne – nie poprzestali oni na doraźnych akcjach, ale efektywnie korzystali z dostępnych narzędzi i przynajmniej w kilkudziesięciu miejscach Polski wywalczyli oczekiwaną poprawę warunków pracy oraz płacy. Protestacyjne hasło : Razem – Silni już znalazło swoje całkiem realne przełożenie.

Miejsce 2 – Czarny Tydzień w Pomocy Społecznej

„Nie palcie komitetów, twórzcie swoje” – mówił Jacek Kuroń. W ślad za ww. przesłaniem zorganizowaliśmy powszechny i tygodniowy ogólnopolski protest, w którym wzięło udział tysiące pracowników w całej Polsce. Byliśmy widoczni, ubrani na czarno i z protestacyjnymi przypinkami, tworzyliśmy nowe postulaty wobec rządu, powstrzymaliśmy się od udziału w uroczystościach rządowych, ale także – po raz pierwszy tak mocno – mówiliśmy w mediach o naszej roli i bolączkach. Odrobiliśmy lekcję z samoorganizacji by móc iść dalej „po swoje”.

Miejsce 1 – Ogólnopolska Pikieta Pracowników Pomocy Społecznej

Najtrudniej jest zacząć, uwierzyć, a potem wytrwać. Dwa pierwsze punkty stały się rzeczywistością podczas, nie bójmy się powiedzieć „historycznej” pikiety naszego środowiska. Podnieśliśmy „rękawicę”, która od lata leżała czekając by pracownicy pomocy skończyli z ich ignorowaniem oraz lekceważeniem. Rok 2019 pokaże czy w tej walce wytrwamy i nie damy się podzielić.

                       

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy