Pytaliście, więc czas działać dalej! Już 25 stycznia br. w całej Polsce oddajmy krew i pomóżmy ratować ludzkie życie, tak jak to czynimy codziennie. Przy okazji zwróćmy uwagę na sytuację pracowników pomocy społecznej. Zadbajmy by tego dnia nikogo nie zabrakło w stacjach krwiodawstwa. Razem – Silni!

 

Apelujemy do wszystkich pracowników pomocy społecznej by 25 stycznia (piątek) stawili się w punktach (centrach) krwiodawstwa lub mobilnych punktach poboru i honorowo oddali krew, której brakuje szczególnie na początku każdego roku. W ten sposób pomożemy innym, ale także wesprzemy siebie w skutecznej walce o systemową poprawę warunków pomagania.

Akcja „Pomoc społeczna się wykrwawia” będzie skuteczna, jeśli weźmiemy w niej udział w sposób masowy, zorganizowany i solidarny. Poinformujcie swoje koleżanki i swoich kolegów o ogólnopolskiej akcji, udostępniajcie informacje w mediach społecznościowych. 

Przyłączenie się do naszej akcji jest niezwykle proste i obejmuje 3 podstawowe kroki

1. W omówionym terminie tj. 25 stycznia br. (piątek) zgłoś się do jednego ze stacjonarnych punktów (regionalnych centrów) krwiodawstwa celem oddania krwi. Nie zapomnij zabrać ze sobą dokumentu tożsamości. Jeśli chcecie by punkt poboru krwi przyjechał do Was – zgłoście się odpowiednio wcześniej do jednej ze stacji krwiodawstwa (Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa) celem zorganizowania przyjazdu specjalnego autobusu do Waszej miejscowości. 

Tutaj znajdziesz adresy i godziny pracy stacjonarnych punktów poboru krwi

Tutaj znajduje się wyszukiwarka punktów poboru krwi

Tutaj dowiesz się więcej o procedurze pobierania krwi

Tutaj dowiesz się więcej o przeciwskazaniach do oddania krwi

Tutaj dowiesz się więcej o zasobach krwi w Polsce

Zanim zgłosisz się do jednego z punktów – potwierdź telefonicznie możliwość oddania krwi w wybranym terminie.

 

2.      Każda osoba oddająca krew, ale także taka która w wyniku wstępnej kwalifikacji krwi nie będzie mogła oddać, na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy – uprawniona jest do dnia lub czasu wolnego w celu oddania krwi.

"Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi. Pracodawca jest również obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas niezbędny do przeprowadzenia zaleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich, jeżeli nie mogą one być wykonane w czasie wolnym od pracy."   

Jeśli zamierzasz skorzystać z ww. uprawnienia - ważne jest byś uprzedził pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy,  jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia. Jeżeli przepisy wewnątrzzakładowe nie określają sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego.

Nie zapomnij poprosić i zabrać zaświadczenia wystawionego przez punkt krwiodawstwa, które jest podstawą skorzystania z dnia wolnego z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. 

3.      Pamiętaj –  o każdej porze dnia możesz również zgłosić pracodawcy, iż w danym dniu skorzystasz z tzw. „dnia na żądanie”. To na wypadek, gdybyś z jakichkolwiek przyczyn nie mógł dotrzeć do stacji krwiodawstwa lub poczuł się żle tego dnia, albo musiał zadbać o stan zdrowia.

 

Policzmy się i stwórzmy wspólnie mapę naszego działania. Zadeklaruj swój udział i prześlij do nas podstawowe informacje dotyczące Twojego udziału w akacji w formularzu dostępnym TUTAJ.

Pamiętaj! Nie zbieramy Twoich danych, a jedynie deklarację udziału w akcji oddawania krwi w Twojej miejscowości. W ten sposób „na bieżąco” będziesz mogła/mógł zobaczyć jak wiele/wielu nas jest na specjalnie przygotowanej wirtulanej mapie. Nie czekaj do ostatniej chwilii - zadeklaruj swój udział już teraz. 

A zatem – „Niech poleje się krew” w słusznej sprawie!

Gdzie będziemy 25 stycznia? [MAPA AKTUALIZOWANA] 

 

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy