Kolejny sukces. Członkowski Związek Zawodowy Pracowników Pomocy Społecznej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego zakończył blisko roczny spór zbiorowy w Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu. W wyniku podpisanego porozumienia pracownicy otrzymają podwyżki uposażeń i zostaną wprowadzone zmiany w regulaminie wynagradzania. Wynagrodzenie zostanie zwiększone od października 2019r. Podyżki zostały też uzgodnione w MOPS w Kędzierzynie - Koźlu. 

Spór zbiorowy w Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu został rozpoczęty jeszcze w zeszłym roku. W wyniku bezskutecznych rokowaniach rozpoczęły się mediacje (również przy udziale Federacji). Stanowiska obu stron sporu były bardzo rozbieżne i nic nie zapowiadało by mogło się to szybko i bez eskalacji konfliktu zakończyć. W ostatnim okresie sprawy jednak nabrały tempa i zakończyło się to podpisaniem porozumienia w wyniku którego od października 2019 roku, pracownikom Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu zostaną podniesione wynagrodzenia. Zostaną również wprowadzone zmiany w regulaminie wynagradzania dotyczące zasad premiowania. Gratulujemy pracownikom Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu i naszej organizacji członkowskiej.

Jednocześnie w Kędzierzynie-Koźlu, Związek Zawodowy Pracowników Pomocy Społecznej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego zgodnie z zawartym wcześniej porozumieniem, sfinalizował rozmowy o wysokości i terminie wprowadzenia trzeciej transzy podwyżek dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu. 

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy