Wracamy do wniosku Federacji o dostosowanie obowiązujących przepisów prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w którym za niezgodny z konstytucją uznano przepis ustawy o świadczeniach rodzinnych, różnicujący prawo do świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów z uwagi na wiek powstania niepełnosprawności osoby wymagającej opieki. Według ministerstwa prace nad zmianami trwają, ale ich wprowadzenie będzie możliwe dopiero, gdy zmianie ulegnie cały system orzekania o niepełnosprawności. Szkopuł w tym, że nie jest znany ani termin, ani też harmonogram wprowadzenia zmian w zakresie orzecznictwa.

 Wyrok TK dotyczący przedmiotowej sprawy zapadł jeszcze w 2014 r. i dotąd nie został wykonany. Jak wskazywała Federacja - przedłużający się stan niepewności w zakresie stosowania ww. przepisów prawa, stanowi jaskrawy przykład łamania ustawowej zasady, w której organy administracji publicznej powinny prowadzić postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej. Ponadto sytuacja, w której część z gmin stosuje bezpośrednio i wprost prokonstytucyjną wykładnię, a pozostała część opiera swoje rozstrzygnięcia bezpośrednio na zapisach u.ś.r. – wprowadza systemowe nierówności w dostępie do świadczenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

Więcej o stanowisku i wniosku Federacji do MRPiPS przeczytasz tutaj

Ostanio w ww. sprawie zabrał głos wiceminister Stanisław Szwed, który stwierdził, że w tej kadencji Sejmu będzie wykonany wyrok Trybunału Konstytucyjnego i będzie nowy system orzekania o niepełnosprawności. Pomimo więc licznych apeli organizacji pozarządowych oraz samorządu, wszystko wskazuje, że na niezbędne zmiany przyjdzie nam jeszcze poczekać. 

Przeczytaj odpowiedź Ministerstwa w sprawie wniosku Federacji tutaj

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy