Przekazaliśmy pierwsze uwagi związane z realizacją poleceń wojewodów dotyczących procedury dostarczania produktów żywnościowych dla osób będących w kwarantannie. Chcemy by Ministerstwo podjęło działania, które usprawnią sam proces i pozwolą efektywnie pomagać odosobnionym. Nasze pismo trafiło do MRPiPS i wszystkich wojewodów.

Pierwszy dzień funkcjonowania instrukcji w ww. zakresie już skłoniło nas do wstępnych wniosków, które przekazaliśmy do resortu.

Federacja zwraca uwagę m.in. na:

- nieprecyzyjne instrukcje przełożonych dla funkcjonariuszy policji oraz służb mundurowych, co skutkuje błędną interpretacją, iż to nie oni są odpowiedzialni za bezpośrednie dostarczanie żywności dla osób pozostających w kwarantannie;

- brak podanych list i numerów telefonów do organizacji, które zadeklarowały zabezpieczenie żywności dla ww. osób;

- brak wykazu organizacji, które faktycznie i aktualnie posiadają żywność na danym terenie (okazuje się, że część z organizacji dysponuje jedynie własnymi zapasami);

- brak wiedzy pracowników SANEPID, że uczestniczą w procesie wydawania żywności poprzez dostarczanie list i kontaktów do osób pozostających w kwarantannie;

- nieprecyzyjne komunikaty władz państwowych (ministrów, urzędników) dotyczące możliwości zgłaszania się mieszkańców do ośrodków pomocy społecznej celem dostarczenia żywności, co powoduje że nawet osoby samodzielne lub otoczone opieką najbliższych zaczęły wymagać od ośrodków dostarczania żywności, a tym samym istnieje realne ryzyko paraliżu w zakresie dostarczania żywności osobom jej pozbawionym.

Dziękujemy za wszelkie sygnały i prosimy o dalsze uwagi, które pozwolą dotrzeć z niezbędną pomocą.

Pismo z naszymi uwagami

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy