W Światowym Dniu Pracy Socjalnej - Prezydent Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych Regionu Europa - Ana Radulescu - w skierowanym liście do pracowników socjalnych wyraża wdzięczność za nasze wysiłki podejmowane w tak ekstremalnych czasach. 

W tym roku Europa przeżywa bardzo trudny dla siebie czas.
Pracownicy socjalni pracują w bardzo trudnych warunkach. Chociaż nie jesteśmy częścią personelu medycznego, stanowimy łącznik z najbardziej wrażliwymi ludźmi w społeczeństwie oraz z osobami zagrożonymi wykluczeniem i izolacją z powodu COVID 19.
Popieramy zalecenia, że ludzie powinni pozostać w domu, aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa. Ale jak np. wysłać bezdomnego do domu? Pracownicy socjalni muszą teraz opracować rozwiązania dla osób żyjących w najtrudniejszych warunkach. Pracownik socjalny nie zostanie bowiem w domu.
Hasłem Światowego Dnia Pracy Socjalnej 2020 jest znaczenie relacji międzyludzkich. Cokolwiek się teraz nie stanie - ważne jest, by przemyśleć, w jaki sposób można zapewnić profesjonalne relacje osobiste bez narażania siebie i innych na ryzyko.
 Drodzy pracownicy socjalni w całej Europie, wyrażam wdzięczność za wasze wysiłki w tych ekstremalnych czasach.
 Dbanie o siebie jest teraz Waszym obowiązkiem, także po to by faktycznie móc pomagać innym.
 Ana Radulescu
 Prezydent IFSW Europe

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy