W naszym federacyjnym gronie witamy pracowników DPS w Rudzie Pilczyckiej, którzy przystąpili do nas w ramach własnej zawiązanej zakładowej organizacji związkowej. Wasz akces do Federacji wzmacnia głos pracowników domów pomocy społecznej i jesteśmy przekonani, że pomoże w budowaniu silniejszego przekazu dotyczącego poprawy warunków pracy w domach pomocy społecznej. 

Ruda Pilczycka – to wieś w Polsce, położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie koneckim, w gminie Słupia Konecka. Zakładowa organizacja związkowa została utworzona w DPS dzięki zaangażowaniu samych pracowników i z pomocą naszej Federacji. Gratulujemy Wam inicjatywy i życzymy samych sukcesów na drodze związkowej. 

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy