Na karę ograniczenia wolności skazał Sąd Rejonowy w Myślenicach klientkę MOPS za kierowanie gróźb oraz znieważenie pracownika socjalnego podczas pełnienia przez niego czynności służbowych. Należy podkreślić, że prokuratura częściej, niż to było dotychczas kieruje akty oskarżenia w podobnych sprawach, a sądy wymierzają kary wobec sprawców tego typu czynów. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada zaostrzenie kar za napaść na osoby, którym przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych, czyli także pracowników socjalnych. 

Sprawa z Myślenic dotyczy pracownika socjalnego, wobec którego klientka MOPS kierowała słowa powszechnie uznane za obleźywe, a także groziła pozbawieniem życia. W ocenie sądu wątpliwości nie budził zarówno czyn, jak i winna oskarżonej. 

Oprócz prac w Ministerstwie Sprawiedliwości, resort rodziny w nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, oprócz już wprowadzonej na wniosek Federacji asysty policji - przewiduje regularne szkolenia dla pracowników podnoszących poziom bezpieczeństwa, a także zapewnienie im pomocy psychologicznej.     

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy