Wzrostu wynagrodzeń domagają się pracownicy MOPS w Dębicy zrzeszeni w Podkarpackim Związku Zawodowym Pracowników Pomocy Społecznej. Jak zwykle w tego typu sprawach stroną sporu formalnie jest pracodawca, jednak realne decyzje podejmować będzie samorząd. Z tego względu strona społeczna wspierana przez Federację zamierza negocjować warunki płacowe z burmistrzem Dębicy. O kolejnych etapach sporu będziemy informować. 

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy