Pomimo ograniczeń organizowanie protestów jest nadal możliwe. W Warszawie rozpoczęła się dziś duża akcja protestacyjna 7 ośrodków pomocy społecznej i centrum pomocy społecznej. W najważniejszych lokalizacjach stolicy pojawiło się protestacyjne auto, z którego nadawany jest komunikat dla mieszkańców oraz władz Warszawy, a do pojazdu przyczepiony został demonstracyjny billboard. Protest to efekt bierności władz Warszawy, które od 2 lat nie rozwiązały zgłaszanych przez stronę związkową problemów, ale w tym czasie dołożyły ośrodkom (pracownikom) kolejne zadania. 

Spory zbiorowe w Warszawie prowadzone są solidarnie przez Federację we wszystkich jednostkach pomocy społecznej, które objęliśmy swoim działaniem. Strona związkowa, oprócz podwyżek, domaga się jednakowych zasad wynagradzania we wszystkich dzielnicach, a także poprawy warunków pracy obejmującej m.in. jednakową wysokość ekwiwalentu za używanie odzieży, dodatków z tytułu zastępstw za pracowników długotrwale nieobecnych lub takich których etaty zostały zwolnione, zwrotu za okulary korekcyjne, dodatkowego urlopu dla asystentów rodziny.

Toczące się niemal dwa lata rozmowy, a także prace powołanego przez urząd zespołu nie przyniosły dotychczas wymiernych rezultatów. W odróżnieniu od wielu gmin w Polsce, które pomimo mniejszych dochodów, zaproponowały pracownikom regulacje wynagrodzeń - w Warszawie nie przedstawiono dotychczas żadnych konkretów dotyczących wzrostu płac. 

Czarę goryczy przelało dołożenie w tym roku ośrodkom kolejnych zadań związanych z obsługą stypendiów szkolnych, czy też programu osłonowego dla mieszkańców związanego z podwyższonymi opłatami śmieciowymi. 

Federacja w specjalnym apelu do Prezydenta Warszawy zwraca uwagę, że:

W swoim programie ruchu społecznego, podkreśla Pan publicznie, jak ważne są działania niezależnych i samorządnych związków zawodowych. Tymczasem dialog prowadzony z tymi związkami w m.st. Warszawa, w omawianym przez nas zakresie, daleki jest od standardów partnerstwa, a wręcz można odnieść wrażenie, że sposobem na uniknięcie decyzji jest wyłącznie ich przeciąganie w czasie.

 

Przeczytaj informację o proteście dla mediów

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy