Zgodnie z naszymi federacyjnymi postulatami, od 26.11 Ministerstwo Rodziny zwiększyło do 220% - kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy z programu POPŻ. Ma to istotne znaczenie dla osób w kwarantannie i ubogich, do których trafia żywność. Dzięki zwiększeniu kryterium więcej środków własnych pozostanie też w gminach. Zmiana to efekt naszych starań oraz naszego przedstawicielstwa w Zespole ds. POPŻ przy MRIPS.

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy