Rada Naukowa Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej w osobach dwóch ekspertów: Anny Dunajskiej (ekspert ds. przeciwdziałania dyskryminacji) i Marcina Boryczko (ekspert ds. profesjonalizacji w zawodzie pracownika socjalnego oraz w zakresie działalności związków zawodowych) przeprowadziła badanie "Pracownik socjalny w czasie pracy zdalnej", poświęcone warunkom pracy pracowników socjalnych i diagnozie trudności związanych z wykonywanie pracy w czasie pandemii koronawirusa w Polsce.

 

Za liczbami i procentami kryją się ludzie. Są nimi nasze koleżanki i koledzy. W znacznej większości świadczący usługę pracy socjalnej. Często z małych miejscowości lub terenów wiejskich. Bez odpowiedniego sprzętu i warunków, dostępu do Internetu, jasnej instrukcji jak pracować. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez autorów - ponad ¼ pracowników nie otrzymała od przełożonego wsparcia, ani nie poczuła jego zaangażowania w jego pracę. Ponad 50% nie otrzymała wsparcia od służb z którymi wcześniej współpracowała. Klienci unikali współpracy z pracownikiem socjalnym a pracownicy mówią o tym, że koronakryzys  źle wpłynął na klientów (ponad 2/3) i ich rodziny.

Struktura nkietowannych prawcowników:

-ponad 91% to kobiety;

-ponad 81% są pracownikami socjalnymi;

-ponad 30% są mieszkańcami województwa pomorskiego;

-ponad 54% to mieszkańcy wsi i małych miast i miasteczek;

Najważniejsze dane (wnioski) z badania:

- ponad 33% pracowników nie miała warunków by realizować zdalną pracę;

- 30% pracowników nie miała własnego pokoju do pracy zdalnej, 32% nie miała własnego biurka, a ponad 41% nie miała ciszy i spokoju;

- laptop, telefon i Internet to w większości wskazywane media wykorzystane do kontaktu z klientami;

-prawie 32% pracowników pracowało conajmniej 8 godzin dziennie;

-ponad 34% pracowników nie uzyskało jasnej instrukcji jak pracować podczas pracy zdalnej;

-ponad 22% pracwoników miało zbyt rzadki kontakt ze swoim przełożonym, choć prawie 95% ankietowanych miało wiedzę o tym, że przełożony jest dostępny;

-ponad 28% pracowników nie otrzymało wsparcia i poczucia zaangażowania przełożonego w swoją pracę;

-ponad 58% pracwoników twierdzi, że biurokracja w okresie epidemii jeszcze bardziej wzrosła;

-ponad 74% pracowników twierdzi, że nie brakowało im kontaktów ze współpracownikami, choć ponad 55% nie mogło liczyć na współpracę innych służb;

-ponad 62% pracowników uważa, że koronakryzys negatywnie wpłynął na klientów i ich rodziny;

-prawie 60 % pracowników nie uważa, że praca socjalna w formie zdalnej spełnia swoją rolę w stopniu wystarczającym i zwraca uwagę na obszary, które w warunkach pracy zdalnej zostały zaniedbane lub nastąpił wzrost zjawisk negatywnych i według nich są to (wg. liczby  wskazań): samotność seniorów,  problemy psychiczne i izolacja osób zaburzonych psychicznie, uzależnienia, izolacja osób niepełnosprawnych i przemoc domowa;

-według badanych - kontakt z klientem utrudniała niechęć klienta (48,2%), brak telefonu (40,5%), brak Internetu (21%).

Pełny raport z badania "Pracownik socjalny w czasie pracy zdalnej" ukaże się w styczniowym numerze czasopisma „Praca socjalna”. Zachęcamy do korzystania z bezpłatnej wersji on-line czasopisma: https://e-pracasocjalna.pl/resources/html/cms/MAINPAGE

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy