W przyszłym roku - 16 marca - obchodzić będziemy wspólnie z międzynarodową społecznością pracowników socjalnych, kolejny Światowy Dzień Pracy Socjalnej (WSWD). Podobnie, jak w latach ubiegłych, zaprezentowany został plakat i hasło promujące WSWD, które tłumaczone jest zwykle na ponad 100 wersji językowych. Dzięki naszemu uczestnictwu w Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych (IFSW), powstała już polska wersja plakatu oraz przetłumaczony został temat przyszłorocznych obchodów - "UBUNTU. Jestem Ja, bo Jesteśmy My. Wzmacnianie społecznej solidarności i globalnych więzi". Zachęcamy, by dowiedzieć się, jakie znaczenie kryje słowo "Ubuntu"  i jak wygląda nasz plakat. 

"Ubuntu: Jestem Ja, bo jesteśmy My - wzmacnianie solidarności społecznej i globalnej więzi". „Ubuntu” wywodzi się odrdzennych mieszkańców Afryki Południowej i został spopularyzowany na całym świecie przez Nelsona Mandelę. Ubuntu: „Jestem Ja, bo jesteśmy My” to - słowo, koncepcja i filozofia, które współgrają z perspektywą pracy socjalnej związaną ze wzajemnymi powiązaniami wszystkich ludzi i ich środowisk. Mówi o potrzebie globalnej solidarności, a także podkreśla rdzenną (zakorzenioną) wiedzę i mądrość. Silvana Martinez, prezes IFSW skomentowała: 

Temat pochodzi z szeroko zakrojonych konsultacji w ramach IFSW i nie tylko. W czasie, gdy globalna polityka wycofała się w kierunku nacjonalizmu, Ubuntu jest potężnym przesłaniem o potrzebie solidarności na wszystkich poziomach: w społecznościach, społeczeństwach i na całym świecie. Jest to przesłanie, że wszyscy ludzie są ze sobą połączeni i że nasza przyszłość zależy od uznania zaangażowania wszystkich ludzi we współtworzenie zrównoważonej i sprawiedliwej społecznie przyszłości. IFSW zaprasza wszystkich pracowników socjalnych, organizacje partnerskie i osoby, którym zależy na przyszłości, do wspólnego oznakowania plakatu. Razem możemy zmienić świat dla tego i przyszłych pokoleń.

Polskie tłumaczenie hasła WSWD 2021 zawdzięczamy naszemu ekspertowi ds. praw człowieka przy IFSW - dr M.Boryczko. Jeśli jesteście zainteresowani wykorzystaniem plakatu do oznaczenia wydarzeń Światowego Dnia Pracy Socjalnej w Polsce, możecie bezpłatnie pobrać plakat informując naszą organizację tj. PFZPSiPS, jako członka IFSW. Zachęcamy do włączenia się w organizację przyszłorocznych obchodów WSWD w Polsce.  

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy