Zakończyliśmy spór zbiorowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kudowie Zdroju. Początkowo lokalny samorząd wykluczał możliwość przyznania jakichkolwiek podwyżek, jednak ostatecznie pracodawca złożył satysfakcjonującą nas propozycję dotyczącą wzrostu uposażeń ponad zakładany wzrost płacy minimalnej. Dzięki podpisanemu porozumieniu, od 2021 r. wzrost płacy dla wszystkich będzie odczuwalny, a także dodatkowo zmniejszą się dysproporcje w wynagrodzeniach grupy pracowników socjalnych.   

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy