Jak alarmują nas asystenci rodziny, już po wypłacie im jednorazowego dodatku za pracę w okresie epidemii, co najmniej jeden z wojewodów zaczął kwestionować zasadność przyznanych dotacji. Problem dotyczy tych ośrodków, w których nie są realizowane zadania w ramach ustawy "Za życiem". Federacja wystąpiła do Ministerstwa Rodziny o interpretację wytycznych programu, w ramach którego wypłacane były dodatki. 

Jak informowaliśmy - rządowy program "Asystent Rodziny 2020" przyniósł pozbawienie gmin stałej doatcji do etatów asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy w zastępczej. W zamian, ci pierwsi dostali jednorazowy dodatek związany z pracą w okresie epidemii COVID-19. Teraz jednak, co najmniej jeden z wojewodów częściowo kwestionuje wypłaty dodatków, twierdząc że warunkiem ich przyznania jest realizowanie zadań w ramach ustawy "Za życiem". Tam, gdzie asystenci rodziny nie realizowali ww. zadań, dodatki miałyby zostać przyznane bezzasadnie, a to rodzi zagrożenie związane z koniecznością ich zwrotu. W ocenie Federacji - żaden z punktów ubiegłorocznego Programu nie wskazuje na warunek realizacji zadań z ustawy "Za życiem". Federacja wystąpiła jednak do MRiPS o zajęcie stanowiska w ww. sprawie. 

Przeczytaj pismo do Ministerstwa        

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy