Wyrok Sądu Pracy na podstawie, którego nasze członkinie z Domu Pomocy Społecznej „Etola” w Rudzie Pilczyckiej zostały przywrócone do pracy, a także zasądzono dla nich wielotysięczne odszkodowania (wynagrodzenia) za czas pozostawania bez pracy – stał się prawomocny. W Sądzie Karnym uniewinniono również przewodniczącą naszego Związku, wobec której złożono zawiadomienie dotyczące możliwości popełnienia czynu zabronionego. Tymczasem na ogrodzeniu budynku pojawił się baner protestacyjny.

 

Pracodawca wycofuje apelację

Po tym jak sąd pierwszej instancji przywrócił do pracy zwolnione członkinie naszej zakładowej organizacji związkowej, pracodawca zapowiedział apelację. Ta jednak ostatecznie została wycofana, co spowodowało że wyrok stał się prawomocny. Zwolnionym działaczkom związkowym już zostały wypłacone wielotysięczne odszkodowania (wynagrodzenia) za czas pozostawania bez pracy, a także dyrekcja zmuszona była pokryć koszty zastępstwa procesowego. Pozostaje więc aktualne pytanie – Skoro sąd orzekł bezzasadność zwolnień, a pracodawca przyznał powyższe wycofując apelację – to czy Pani Iwona Wielgopolan zachowa się honorowo i pokryje ww. starty z własnych środków? A może dopilnuje tego Starosta Powiatu Koneckiego? Federacja będzie kontynuowała działania w tym zakresie.

Tymczasem w Sądzie karnym oczekuje na rozstrzygnięcie sprawa z wniosku Państwowej Inspekcji Pracy, która po kontroli skierowała wniosek o ukaranie pracodawcy za zwolnienie chronionych członków Federacji.

Pomimo ww. zdarzeń, wciąż podejmowane są działania wymierzone w nasz związek. Nasza przewodnicząca została ostatnio obwiniona o wykroczenie, które miało polegać na tym, że odważyła się poprosić o interwencję policji gdy dostała sygnał, że pracownik DPS może być w pracy pod wpływem alkoholu. Finalnie Sąd karny oczyścił całkowicie naszą członkinię z zarzutu, stwierdzając wręcz że nie zrobiła w obliczu takiej sytuacji nic złego.

Spór zbiorowy wkroczył w fazę protestu

Tymczasem na ogrodzeniu DPS zawisł baner protestacyjny związany z toczącym się sporem zbiorowym. Brak nowych propozycji płacowych ze strony dyrektor Wielgopolan i dotychczasowy przebieg postępowania mediacyjnego, nie rokuje niestety perspektywą zawarcia porozumienia, choć w tej akurat sprawie bardzo chcielibyśmy się mylić.        

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy