Federacja na prośbę Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przedstawiła kolejne uwagi do „Strategii rozwoju usług społecznych”. Tym razem skoncentrowaliśmy się na kwestii idei obligatoryjnego wdrażania Centrów Usług Społecznych (CUS) w całej Polsce oraz tzw. ustawy o zawodach pomocowych.

Nasze pierwsze uwagi do Strategii przedstawiliśmy jeszcze w lipcu i obejmowały one kluczowe zagadnienia dotyczące planowanych działań w obszarze usług społecznych w odniesieniu do poszczególnych odbiorców.

Przeczytaj pierwszą opinię Federacji

Teraz odnosimy się już jednak niemal wyłącznie do kwestii organizacji systemu pomocy społecznej.

Przeczytaj bieżącą opinię

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy