W dniu 10.12 obchodziliśmy Dzień Praw Człowieka. Z tej okazji Międzynarodowa Federacja Pracowników Socjalnych (IFSW), do której należy nasza organizacja i w której członkiem Komisji Praw Człowieka jest nasz przedstawiciel - dr hab. Marcin Boryczko, opublikowała stanowisko, którego treść zostanie przetłumaczona i w całości opublikowana w najbliższym numerze czasopisma "Praca Socjalna". Dzięki uprzejmości prof. Jerzego Szmagalskiego, w dalszej części artykułu przedstawiamy fragment tego wystąpienia, zachęcając do zapoznania się ze stanowiskiem. 

W dniu 10. grudnia 2021 r. Komisja Praw Człowieka IFSW w z okazji corocznego Dnia Praw Człowieka, ustanowionego przez w 1950 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dla upamiętnienia przyjęcia w tym dniu w 1949 r. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ogłosiła stanowisko w sprawie zaangażowania w promowanie i obronę praw człowieka jako wyzwania polegające na przyczynianiu się do zmniejszania nierówności i propagowaniu sprawiedliwości społecznej.

[…] Ochrona praw człowieka stanowi kamień węgielny demokracji, pokoju, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju. Równy dostęp do szczepionek w kontekście pandemii COVID-19 staje się globalnym imperatywem […]

W tym stanowisku Komisja wyraziła uznanie dla rzeczników praw człowieka, szczególnie pracowników socjalnych oraz ich profesjonalnych organizacji i związków działających na rzecz przestrzegania praw człowieka i solidarność z pracownikami pomocy społecznej, którzy doświadczają represji ze strony państwa, dyskryminacji i/lub są ofiarami wszelkiego rodzaju przemocy.   

Opracował: prof. Jerzy Szmagalski 

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy