Witamy w Nowym Roku, życząc Wam wszelkiej pomyślności, zdrowia i wytrwałości. Tradycyjnie w pierwszym dniu nowego, przedstawiamy też wybrane przez Was 10 najważniejszych wydarzeń roku mijającego.

 

Miejsce 10 - Po interwencji m.in. Federacji żłobki, przedszkola i szkoły otwarte dla pracowników pomocy.

To było miłe zaskoczenie. Wspólne działania Federacji i Pracownika Socjalnego Online spowodowały, że pracownicy pomocy społecznej nie pozostali na lodzie, gdy z powodu pandemii zamknięto placówki oświatowe. Co ważniejsze – opiekunowie dzieci pracujący w pomocy społecznej, mogli wybrać pomiędzy dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym, a zapewnieniem opieki na czas wykonywanej pracy.

Miejsce 9 - Nowe zasady wywiadu środowiskowego i nowe legitymacje pracowników socjalnych

Zapowiadane w 2020 r. rozporządzenie stało się obowiązującym prawem. Zwykle narzekamy na nowe przepisy, jako nieprzyjazne i nieprecyzyjne. Tym razem jednak Ministerstwo wsłuchało się w postulaty naszej organizacji, w efekcie czego uproszczono i uściślono procedury wywiadu, a wygląd legitymacji pracownika socjalnego nie jest już powodem do wstydu i kpin.

Miejsce 8 - Rozpoczęły się prace nad zmianami w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy

Mamy nadzieję, że podobnie jak w przypadku wywiadu, MRiPS posłucha głosu praktyków tym razem w sprawie zapowiadanej nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Pierwsza wersja projektu nie napawa optymizmem, ale liczba i jakość zgłoszonych nam uwag do dokumentu stwarza szansę na jego poprawienie. Oczywiście, o ile decydenci raczą się w nie wsłuchać.

Miejsce 7 - Ruszyły studia podyplomowe dla chętnych do wykonywania zawodu pracownika socjalnego

Ta zmiana wzbudziła spore kontrowersje w środowisku pracowników socjalnych. Z jednej strony, otwiera bowiem możliwość uzyskania kwalifikacji do wykonywania zawodu „drogą na skróty”, z drugiej - stwarza szansę dla sporej grupy osób od lat wykonujących zawód pracownik socjalnego, których uprawnienia zakwestionowano w wyniku kontroli i chaotycznie stanowionego prawa. Czas pokaże, czy obawy części osób były uzasadnione.

Miejsce 6 – 500+ trafia do ZUS

To był festiwal absurdów. Projektodawcy epidemią koronawirusa uzasadniali zmianę realizatora świadczenia wychowawczego z jednostek samorządowych na instytucję rządową, po czym pod koniec roku, w tych samych warunkach epidemii, nie zawahali się nawet, gdy dodatek osłonowy powierzyli do realizacji właśnie samorządowi. W trakcie debaty jedna z posłanek krytykowała przeniesienie 500+ do ZUS, by potem zagłosować za zmianą. Pracownicy ZUS nie chcieli świadczenia do realizacji, ale go otrzymali. Pracownicy samorządów chcieli zachowania 500+ w samorządzie, ale ich nie słuchano. W tym wszystkim z dnia na dzień zapomniano o 12 tys. pracownikach, którym zaczęto wręczać wypowiedzenia i którzy dla władzy stali się kompletnie niewidoczni.

Miejsce 5 - Pracownicy pomocy skorzystali ze szczepień przeciwko COVID-19 w ramach grupy zerowej

W przestrzeni publicznej pracowników pomocy społecznej sporo było komentarzy i polemiki dotyczącej szczepień w ramach priorytetowej grupy „zero”. Po czym, to właśnie pracownicy pomocy społecznej, obok medyków okazali się środowiskiem zawodowym chętnie korzystającym z pierwszeństwa szczepienia. Gdy tylko więc wprowadzono możliwość przyjęcia tzw. dawki przypominającej, do Federacji zaczęły docierać prośby o ponowne uwzględnienie wśród strategicznych zawodów.

Miejsce 4 - Podwyżki dla rządzących i samorządowych włodarzy omijają pomoc społeczną

Ta sytuacja całkowicie obnażyła hipokryzję władzy rządowej i samorządowej, która przez lata karmiła nas argumentami o trudnej sytuacji dochodowej, kryzysie ekonomicznym i priorytetowych wydatkach. Gdy tylko okazało się, że władza ta może zaplanować sobie podwyżki, w sekundę zniknęły spory oraz dotychczasowe argumenty wznoszone przeciw regulacjom płac. Oby ta lekcja nie została zapomniana przez samych pracowników pomocy.

Miejsce 3 - Liczne protesty pracowników i osiągnięte porozumienia płacowe

Przypomnienie o powyższym nie będzie potrzebne w tych miejscowościach, gdzie przez cały ubiegły rok z zaangażowaniem i determinacją walczono m.in. o wzrost płac. Zorganizowani pracownicy mają lepiej, nie tylko dlatego, że mogą na siebie liczyć, ale także dlatego że ostatecznie mogą liczyć także na realny wzrost uposażeń, o czym przekonaliśmy się w części z miejsc pracy, gdzie prowadzono spory zbiorowe.

Miejsce 2 - Przyjęta ustawa w/s zwolnienia z odpłatności za DPS pokrzywdzonych dorosłych dzieci

O tym, że systematyczna i wytrwała walka przynosi efekty, świadczy też m.in. wprowadzana zmiana dotycząca zwolnień z odpłatności za DPS dla tych dorosłych dzieci, które nie mogły liczyć na opiekę i wychowanie ze strony rodziców, umieszczonych ostatecznie w tych domach. To jest efekt naszych wspólnych działań i współdziałania z rodzinami osób pokrzywdzonych niesprawiedliwym prawem. Wysokie miejsce wydarzenia w naszym rankingu świadczy też o tym, jak ważne jest dla samych pracowników socjalnych, by zmiany w pomocy społecznej dotyczyły również naszych klientów.

Miejsce 1 - Zmiany dla pracowników socjalnych weszły w życie (m.in. wyższy dodatek i ścieżka awansu)

Zwycięzca mógł być tylko jeden. Ogólnopolski protest, manifestacja, „czarny tydzień w pomocy”, akacja oddawania krwi, powstały w ich wyniku raport NIK i negocjacje z resortem – to były „krople, które drążyły skałę” i w efekcie doprowadziły do przełamania wieloletniej niemocy. Zmiana dla pracowników socjalnych stała się faktem i jeśli chcemy, by nie była jedyną, także dla wszystkich zatrudnionych w pomocy społecznej – wzór działania już mamy i wystarczy po niego sięgnąć.

W tym roku, w naszym zestawieniu najważniejszych wydarzeń w pomocy społecznej, wybraliśmy głównie razem te, które świadczą o wspólnych sukcesach. Życzymy więc, by w Nowym Roku okazji do świętowania było jak najwięcej!      

       

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy